28 kandidatë për anëtarë të Agjencisë së Mediave

16

28 kandidatë kanë konkurruar për anëtarë të Agjencisë së Mediave dhe 19 anëtar për Këshillin Programor të RTVM-së. Komisioni për Çështje të Zgjedhjeve dhe Emërime vendosi që për të gjithë kandidatët të ketë debat publik ku ata do të prezantohen, por edhe do të kërkojnë mendim nga Komisioni për Antikorrupsion që kandidatët të mos bien ndesh me ligjin për konflikt të interesave. Senca e radhës do të vazhdoj nesër në orën 9.30.