Artan Grubi thumbon Muhamed Zeqirin

121

““Katër gjëra kush i ka është munafik i vërtetë. Kush ka një prej tyre, ai ka një cilësi të munafikut derisa ta lërë atë: kur i besohet (i lihet amanet) ndonjë gjë dhe ai tradhton; kur flet, gënjen; kur premton dhe e thyen premtimin, kur është në armiqësi dhe tregohet i padrejtë.” (Muttefekun alejhi)

Ai që e ka zakon të lus, kujton që të gjithë lusin.
Ai që genjën, shpreson që të gjithë gënjejnë.
Ai që humb, ka të drejtë të hidhërohet.

100.000 vota përcaktuese për cenzus, për fitore, për ??, ??, NATO dhe për barazi gjuhësore ?? në ??” – shkruan Artan Grubi në Facebook.