Avokati nga rasti “TNT” ankohet për shkelje të Ligjit për përdorimin e gjuhëve nga Gjykata Penale

16

Në deklaratën publike avokati Merxhan Dauti, i cili mbron inspektoren e ndërtimtarisë nga komuna Gazi Baba, Elisaveta Najdovska në lëndën “TNT”, ankohet se Këshilli gjyqësor i Gjykatës Penale nuk i ka siguruar përkthim për të gjithë shkrimet dhe dëshmitë. Sipas Dautit, ky veprim paraqet dëmtim të procesit gjyqësor pasi që, si thotë ai nuk respektohet Ligji për përdorimin e gjuhëve.

“Nga dita e parë, 04.11.2019, kur jam angazhuar si mbrojtje e të akuzuarës Elisaveta Najdovska nga Shkupi, nga Gjykata themelore penale-Shkup, kam kërkuar të më jepet mundësia e përkthimit nga gjuha maqedone në gjuhën shqipe për të gjitha shkrimet dhe dëshmitë, që të më sigurohen të gjitha të drejtat sipas ligjit, për mundësinë e ofrimit të mbrojtjes më cilësore të klientit tim, gjë që nga gjykata nuk e kam pranuar në asnjë rast”, thotë Dauti

Ai akuzon gjykatësin Ognen Stavrev, i cili e udhëheq këtë lëndë se nuk pranon që vendimet e tij me të cilat refuzohen kërkesat e avokatit, të shënohen në proçesverbalet e sesioneve gjyqësore dhe me këtë i pamundësohet atij të ndërmarrë hapa tjerë ligjorë.