Dy romë që u rrahën brutalisht nga policia në vitin 2014, paditin Maqedoninë

92
Architect : Richard Rogers Partnership

Një aktvendim i ri i Gjykatës së Strasburgut kundër shtetit. Dy romë që u rrahën brutalisht nga policia në vitin 2014, edhe pse ishin të mitur në atë kohë, do të marrin nga 7,500 euro secili. Gjykata e të drejtave të njeriut konstatoi brutalitetin e policisë në këtë çështje. Disa ditë më parë, për një gjykim të padrejtë, Lube Boshkovski mori kompensim prej 5,700 eurove. Për shkak të lëshimeve procedurale gjatë gjykimeve para gjykatave vendase, vendi po paditet në Strasburg. Dëmet nga proceset e këqija paguhen nga qytetarët. Mbi këtë bazë, mbi 260 mijë euro janë paguar vetëm vitin e kaluar, ose në tre vitet e fundit, pothuajse gjysmë milioni euro.

“Çdo vendim që tregon se një gjyqtar ka vepruar gabimisht, ose nga pakujdesia deri në masën sa që ajo është e gabuar dhe kështu ka shkaktuar pasoja serioze, dëm kjo mund të jetë bazë për shkarkim, por jo vetëm për shkak të vendimit të Gjykatës së të Drejtave të Njeriut”, deklaroi Bojan Mariçiq, Ministër i Drejtësisë.

Përveç në Strasburg, ku shteti merr padi për procedura të padrejta, qytetarët paguajnë gjithashtu dëme edhe për procedurat në gjykatat vendase, ku Zyra e Avokatit të Shtetit vepron si përfaqësues. Në një rast vitin e kaluar, në bazë të paraburgimit të pabazuar dhe aktgjykimit të pabazuar, një personi i janë paguar mbi gjysmë milion denarë. Sipas “Alsat”, Zyra e Avokatit të Shtetit ka informuar qeverinë se shteti po paguante mijëra euro dëmshpërblim bazuar në aktakuza dhe aktvendime të këqija.

Ndër të tjera, ata bënë një analizë të rasteve të dërguara në Prokurorinë për Krimin e Organizuar dhe Korrupsionin, ku po shqyrtohen lëndët që dyshohen se ekzistojnë veprime të pabazuara të prokurorëve ose gjykatësve. /Alsat M/