“Faleminderit qytetarë dhe dashamirë të Kodrës së Diellit”

16

Nga paraqitja jonë në publik, i zgjuam nga gjumi dhe filluan të mendojnë.
………………
FALEMINDERIT QYTETARË , AKTIVISTË, NJERËZ TË VULLNETIT TË MIRË DHE DASHAMIRË TË PERLËS TURISTIKE KODRA E DIELLIT – TETOVË.
……………….
Ne nuk ndalemi me këtë rrugë, janë paratë e taksapaguesve e jo të funksionarëve, nuk ka se çka lavdërohen për përfundimin e rrugës.
Respekte për vëmendjen, domethënë është patjetër të bëhet presion dhe të kërkohet përfundim i projekteve të nisura dhe të lëna në gjys!
Ne vazhdojmë…
………..
Që nga paraqitja e iniciativës, qeverija dhe autoritetet komunale nuk janë komod në këtë teritor, inicijativa ishte për ata se si duhet të mendojnë dhe të bëjnë detyrën e tyre për ti përpiluar disa projekte, ata nuk kishin asnji informatë reth dobive dhe mundësive të zhvillimit ekonomik apo turistik që i ofron KODRA E DIELLIT.
Projektet që i filluan institucionet e ndryshme nga paraqitja e inicijativës në publik dhe mbeten në gjys vetëm e vetëm për tu kredituar në kohë janë:
…………
1.ASFALTIMI I RRUGËS TETOVË KODRA E DIELLIT- të përfundoj sinjalizimi horizontal dhe vertikal i rrugës, të kompletohet rivendosja e mbrojtëseve në rrugë (bankinave).
…………..
2.TE PËRFUNDOJ SKI LIFTI ME GJASHTË ULËSE SIPAS NORMATIVAVE NDERTIMORE NE VEND.
-Kontroll teknik nga fakulteti maqinerik në Shkup,
-Kontroll teknik nga mbikqyresi oficijal i projektit
-Deklaratë me shkrim nga realizuesi i punëve LEITNER, se projekti është i kryer me sukses.
TE GJITHA KËTA DOKUMENTE TË JENË OFICIJALE NE WEB FAQEN E KOMPANISE E CILA MENAXHON ME ATO ASETE KAPITALE.
…………….
KETA DOKUMENTE ENDE NUK JANË GATI PASI QË SKI LIFTI NUK ËDHTË I GATSHËM PËR FUNKSIONIM, rezikohet të mos futet në përdorim sezonin 2019-2020.
Informatë oficijale nga nji ndër udhëheqësit kryesorë të ELEM.
……………..
3.REVITALIZIMI I INFRASTRUKTURËS NË LAGJEN TURISTIKE KIDRA E DIELLIT, dokumentacion i cili pret miratim nga banka botërore.
………………
4.Studimi finansiar i kompanisë e cila udhëheq me qendrën turistike Kodra e Diellit (ELEM Turs)
………………
5.Studimi i fisibilitetit reth çështjes së menaxhimit me Kodrën e Diellit dhe mënyra e koncesionimit të së njejtës.
………………
6.PLANI DETAL URBANISTIK I KODRËS SË DIELLIT, dokumentacion i cili mbetet në serverët e sektorit urbanizëm dhe kadastër!
………………
PERGJEGJËSI DUHET TË JEP DIKUSH PËR KËTË ZHVATJE TË PROCEDURAVE!