Gjykata Penale kërkon të vazhdojë mandati i protorit të TNT-së

17

Gjykata Themelore Shkup 1, përmes një deklarate me shkrim, u bën apel institucioneve kompetente (Odës së Avokatëve, Ministrisë së Brendshme dhe Prokurorisë) që të marrin masat e duhura dhe të hetojnë elementet e kërcënimeve dhe presioneve drejtuar gjykatës dhe gjyqtarit porotë, në mënyrë që të mbrojnë pavarësinë dhe paanshmërinë e tyre në procedurë gjyqësore.

Në përgjithësi dihet që detyra e gjyqtarit porotë është që të kryejë detyrat e tij ose të saj derisa të shkarkohet nga Këshilli Gjyqësor i RMV-së në përputhje me Ligjin për Gjykatat, sipas Gjykatës Penale.

“Do të insistojmë në një gjykim brenda një kohe të arsyeshme, që është një detyrim ligjor, por edhe interesi i të akuzuarve që kërkojnë të dëshmojnë pafajësinë e tyre, si dhe palët e dëmtuara që kërkojnë të drejtat e tyre. Gjykimi brenda një kohe të arsyeshme është në interes të sundimit të ligjit. Në dritën e mësipërme, ekziston gjithashtu një kërkesë për zgjatjen e mandatit të gjyqtarit porotë të veçantë, pasi është e palogjikshme dhe e paqëndrueshme për një jurist që ka 2.5 vjet me ndërgjegje të marrë pjesë në procedurat gjyqësore për të shkarkuar një gjyqtar porotë për shkak të skadimit të mandatit të tij që do të fillonte procedurën përsëri”, thuhet në deklaratën e gjykatës.

Një dhe i vetmi qëllim i kësaj ankese nga Gjykata Penale është shmangia e pengimit të funksionimit të rasteve gjyqësore, të cilat janë në fazat përfundimtare dhe parandalimi i tyre nga zvarritja e procedurave gjyqësore, në kuptimin e përsëritjes ose skadimit të tyre. Gjykata konsideron se kjo praktikë duhet të pushojë dhe të mos ekzistojë, dhe konsideron se kështu do të kontribuojë në reformimin e sistemit gjyqësor, thuhet në njoftimin e Gjykatës Themelore Shkupi 1.