Ilindeni, ditë jopune për të gjithë qytetarët e Maqedonisë së Veriut

44

Konform Ligjit për festa në Republikën e Maqedonisë (“Gazeta Zyrtare e RM-së”, nr. 21/98 dhe 18/07), 2 gushti i vitit 2019 (e premte), Dita e Republikës ose Dita e Ilindenit, është ditë jopune për të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut, informon Ministria e Punës dhe Politikës Sociale.