Infektohet me coronavirus një imam në Kërçovë, mbyllen tetë xhami

36

Spitali i Kërçovës prej vitesh po përballet me probleme të llojllojshme.

Së fundmi në këtë spital ka edhe mungesë të kuadrit mjekësor.

MARKETING 420 x 60

Covid-19 ka bërë që mjekët infektolog të jenë më të kërkuarit, por një i tillë mungon në këtë qytet.

Këto pamje tregojnë gjendjen si ka funksionuar infektologjia në këtë spital, dhe në mungesë të hapësirave kjo godinë ende funksionon për disa reparte specialistike.

Se mungon infektolog dhe kapaciteti i spitalit është i pamjaftueshëm për tu ballafaquar me këtë pandemi e thotë edhe Stanko Trpeski, drejtor i spitalit të Kërçovës.