Inxhinierët shqiptar të informatikës ligjerata falas për Google Classroom

13

Ky projekt filloj në mënyrë vullnetare nga dy inxhinier të informatikës Enes Ismaili dhe Egzon Ramadani i cili njëherit është edhe profesor në shkollën e mesme profesionale “8 Shtatori”.

Për shkak të situatës nga virusi Covid-19 u shpall gjendje e jashtëzakonshme në Republikën e Maqedonisë së Veriut, e cila rezultoi me ndërprerjen e procesit edukativo –arsimor në të gjitha nivelet.

Me urdhër të Ministrit i cili u ndikua nga kjo situate mësimi duhet të zhvillohet nga distanca. Ministria e arsimit la te hapur mundësin e zgjedhjes së platformave për mësim online kështu që çdo shkollë në mënyrë individuale duhet të organizon formën e mbarëvajtjes së procesit edukativo – arsimor, por padyshim që pengesë dhe problem është se jo të gjithë mësimdhënësit janë të trajnuar për mbarëvajtjen e mësimit nga distanca.

Nga kjo situatë lindi edhe ideja për një blog/webfaqe ku do të japim udhëzime apo mësime se si duhet të qasemi në Google Classroom në një ndër platformat më të përdorura.