Konflikt interesi në KRRE, Antikorrupsioni në Maqedoni po heton

23

Antikorrupsioni heton një konflikt interesi me anëtarin e Komisionit Rregullator për Energjetikë Atanasko Tuneski. Kërkesa erdhi nga një kompani energjetike në vend. Në raport thuhet se ekziston dyshimi se Tuneski ka shkelur Ligjin për Parandalimin e Korrupsionit dhe Konfliktin e Interesit. Si anëtar i Rregullatores që merr vendime, lëshon dhe heq licencat, mbikëqyr tregun e energjisë, Tuneski gjithashtu zotëron aksione në një kompani energjetike. Nga Agjencia Kundër Korrupsionit thonë se ata do të hetojnë dyshimet, dhe nëse konfirmohen, ata do të kërkojnë nga Kuvendi për t’i zgjidhur atë.

Antikorrupsioni duhet të shqyrtojë se si është e mundur Tuneski si një anëtar i KRRE-së i cili është i detyruar të marrë pjesë në punën dhe vendimmarrjen e seancave të Komisionit, në të njëjtën kohë të ketë pasqyrë në punën e një kompanie energjetike ku ai zotëron 10 aksione të zakonshme. A e ka shkelur ai Ligjin për Parandalimin e Korrupsionit dhe Konfliktit të Interesit duke fshehur se ai ka një interes privat në një kompani energjetike që nuk e specifikoi në listën anketuese.

Në aplikim thuhet se sipas Ligjit, një person zyrtar nuk mund, gjatë mandatit, si dhe brenda tre viteve pas përfundimit të tij, të marrë ndonjë bazë dhe në çdo formë të të drejtave të aksionarëve në një person juridik mbi të cilin organi në të cilin punon, mbikëqyr.

Kompania e energjisë gjithashtu i referohet Ligjit për Energjinë, i cili ka një seksion të veçantë për konfliktin e interesit. Është theksuar qartë atje se një anëtar i Rregullatores nuk mund të jetë aksioner në kompanitë që kanë licencë për të kryer aktivitet energjetik.