”Mësimi në distancë nuk ishte i përgatitur, më të goditur nxënësit, veçanërisht ata të zonave rurale”

13

Institucionet arsimore nuk kanë qenë plotësisht të përgatitur për mësimin në distancë, veçanërisht në fillimin e krizës së koronës, ndërsa më të goditur nga situata janë nxënësit, veçanërisht ata në zonat rurale, nxënësit nga familje të rrezikuara shoqërore, si dhe nxënës me aftësi të kufizuara.

Kjo theksohet në vlerësimin e Avokatit të Popullit, drejtuar Ministrit të Arsimit dhe Shkencës, Arbër Ademi, në lidhje me mësimin në kushte të distancës, njofton AIM, përcjell Albanews24.

MARKETING 420 x 60

Avokati i Popullit thekson se arsimi në distancë kërkon një transformim të thellë të sistemeve arsimore, përfshirë mekanizmat për financimin, menaxhimin, hartimin, zbatimin dhe monitorimin e suksesit dhe përparimit të të gjithë nxënësve në kushte të arsimit në distancë.

Të gjithë nxënësit, shtohet në vlerësimin e Avokatit të Popullit, nuk kanë pasur qasje në teknologjinë e nevojshme, fondet dhe internetin për realizimin e detyrave të caktuara nga mësuesit, ndërsa nuk morën të njëjtin nivel as mbështetjen për zotërimin e materialit, gjë që çon më tej në pabarazi dhe pamundësia për t’u përfshirë plotësisht në procesin e mësimit dhe përvetësimin e njohurive dhe aftësive.

“Është e padiskutueshme që për shkak të situatës së re me virusin Kovid-19, në të gjithë botën, përfshirë në vendin tonë, mësimi në distancë u bë jashtëzakonisht i rëndësishëm në gjysmën e parë të vitit 2020 dhe u aplikua si opsioni i vetëm i mundshëm i sigurt për shëndetin e të gjithë pjesëmarrësve në procesin arsimor. Në të njëjtën kohë, kriza e shkaktuar nga virusi nxori në pah problemet, nevojat dhe sfidat në organizimin e arsimit në distancë, veçanërisht mungesës së zgjidhjeve të sistemit dhe dokumenteve të zhvilluara që ofrojnë veprimtari dhe masa specifike për zbatimin e mësimit në distancë, si dhe mungesën e standardeve të zhvilluara për e-mësim, si dhe një platformë kombëtare mbështetëse për mësimin në distancë në arsimin fillor dhe të mesëm”, theksohet në vlerësim.

Prej atje shtohet se në kohë të pandemisë vjen deri në vështirësi ose ndërprerje të plotë të qasjes në arsim, ku komunitetet më të prekura janë fëmijë nga grupe të pafavorshme (nxënës me nevoja të veçanta arsimore, më saktësisht fëmijë me aftësi të kufizuara, romë, emigrantë, refugjatë dhe fëmijë të tjerë dhe të rinj në rrezik shoqëror).

Avokati i Popullit, duke e ndjekur situatën me arsimimin e fëmijëve, kuptoi se gjatë kohëzgjatjes së mësimit onlajn (duke filluar nga mesi i marsit deri në fund të vitit shkollor), shkollat ​​dhe mësuesit nuk morën një sistem të unifikuar, një platformë solide përmes së cilës ata do të komunikojnë çdo ditë me nxënësit dhe do ta realizojnë mësimin.

“Përkatësisht, në fund të marsit me shfaqjen e platformës së mësimit në distancë Eduino, u vërejtën një seri lëshimesh në vetë platformën, sepse bëhej fjalë për mësim të njëanshëm të materialit përmes videove të shkurtra, të përgatitura nga disa mësues entuziastë, me ç’rast shumë tema ata përsërisnin dhe në të njëjtën kohë tema të caktuara nuk u përfshinë fare, madje edhe tema të tëra mungonin. Duke i pasur parasysh reagimet dhe vërejtjet e prindërve dhe nxënësve, rrjedh se platforma Eduino nuk ishte një zgjidhje sistemore që ishte universale dhe detyruese për çdo shkollë, gjegjësisht për çdo nxënës”, shtohet në mendimin e Avokatit të Popullit..

Vlerësimin në formë integrale mund ta ndiqni në linkun vijues.

Shumica e drejtorëve të shkollave të anketuar, mësuesve dhe prindërve janë për rihapje të shkollave me mësim në klasa ose model të kombinuar të mësimit në klasë dhe mësim në distancë. Mendimi bazohen në rezultatet preliminare nga hulumtimi “Përvoja dhe qëndrime për mësim në distancë gjatë kohës së pandemisë KOVID-19” të publikuar sot nga ana e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, Byrosë së Zhvillimit të Arsimit, UNICEF-it, Ambasadës së Britanisë së Madhe në Shkup dhe partneri Reaktor – hulumtim në aksion.