Ministria e Drejtësisë së Maqedonisë me apel deri te gjykatësit avokatët dhe prokurorët

24

Të gjithë mbajtësit e kompetencave publik në procedurat gjyqësore – gjyqtarët, avokatët, prokurorët të zbatojnë ligjin, dhe nëse vjen deri te shkelja, ajo duhet sanksionuar, apelojnë nga Ministria e Drejtësisë pasi kryetari i Gjykatës Themelore të Shkupit Ivan Xholev i kërkoi Odës së Avokatëve, Ministria e Brendshme dhe Prokurorisë të ndërmarrin masat e duhura dhe të hetojnë elementet e kërcënimeve dhe presionit të ushtruar mbi gjykatën dhe gjyqtarin-porot në lidhje me deklaratat e disa avokatëve për rastin “TNT”.

“Ministria e Drejtësisë ka punuar në të kaluarën për të harmonizuar kornizën ligjore për një gjyqësi të pavarur, të paanshme dhe efikase. Ne presim që të gjithë faktorët në fushën e drejtësisë, gjykatat, Këshilli Gjyqësor, Oda e Avokatëve, Prokuroria Publike, Këshilli i Prokurorëve Publikë të punojnë në përputhje me ligjet në mënyrë që të rivendosin besimin në sistemin e drejtësisë”, thuhet në reagimin e Ministrisë së Drejtësisë.

Procedimi i vetëm gjyqësor, siç theksojnë nga Ministria, të cilat zhvillohen brenda një kohe të arsyeshme në lidhje me të drejtat e të akuzuarit, procedurat gjyqësore që nuk abuzojnë me të drejtat procedurale, dhe procedurat gjyqësore në të cilat gjyqtarët gjykojnë në bazë të provave të përcaktuara, jo nën presionin e ose mund të rezultojë në vendime gjyqësore, do të jenë baza për ndërtimin e një sistemi të bazuar në drejtësi.

“Për këto arsye, ne u bëjmë thirrje të gjithë mbajtësve të kompetencave publik në proceset gjyqësore – gjyqtarët, avokatët, prokurorët, që të respektojnë ligjin, ndërsa nëse shkelen, të sanksionohen”, thuhet në deklaratën e Ministrisë së Drejtësisë.