MPPS: Vitin e ardhshëm për masat aktive dhe programet për punësim janë ndarë 1.3 miliardë denarë

10

Për vitin e ardhshëm, për programe dhe masa aktive të punësimit janë planifikuar rekord 1.3 miliardë denarë, ose 200 milion më shumë se viti 2019. Si krahasim në vitin 2016, 707 milion denarë iu ndanë planit operacional nga buxheti, që është gati gjysma e fondeve të parashikuara për vitin 2020, njoftoi këtë pasdite Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, Mila Carovska.

Plani operacional për programet aktive të punësimit dhe masat e miratuara nga qeveria, informojnë nga MPPS, është konsultuar gjerësisht me sektorin e biznesit dhe sindikatat dhe është përshtatur për nevojat e tregut të punës.

Theksi i veçantë, deklarojnë nga MPPS, përsëri është vendosur te masat për vetë-punësimin, garantimin e të rinjve, praktikën, trajnime të përparuara të aftësive të IT-së, si dhe programe për deri në kualifikim dhe rikualifikim të personave të papunë dhe rregullimin e tyre në profilet e kërkuara në tregun e punës.