Osmani: Partitë politike të mos propozojnë emra të prokurorëve!

49

Zëvendës kryeministri për Çështje Evropiane, Bujar Osmani, theksoi se partitë politike kur lecitojnë emra të prokurorëve dëmtojnë edhe emrat por dëmtojnë edhe prokurorët që në një far mënyrë ata tregojnë afërsi me ta dhe në atë mënyrë i bëjnë të papranueshme për palët tjera.

“Unë mendoj që partitë poilitike kur lecitojnë emra të prokurorëve dëmtojnë edhe emrat dëmtojnë edhe prokurorët pasi që në një far mënyre ata tregojnë një afërsi me ta dhe në atë mënyrë i bëjnë të papranueshme për palët tjera dhe nuk mendoj që në këtë mënyrë ne as prokurorinë por as individët të cilët mund të jenë kandidat potencial”, tha zëvendëskryeministri për Çështje Evropiane, Bujar Osmani.