Po i vjen fundi krimit dhe korrupsionit…

45

Shkruan: Hasim Murtezani

Ata do ju frikësojnë dhe shantazhojnë në rrugën e nisur, ju mos u dëshproni e as mos u dorëzoni.
Ata do mundohen në gjitha format ta ndalin lëvizjen për iden dhe platformën tonë që kemi marë përsipër ta realizojnë, ju mos ndalni lëvizjet për lëvizjen e kauzës tonë.
Ata do shpifin dhe trillojne që ta ndalin iden tonë për ta bërë realitet, ju mos u dorëzoni nga ideja për ta shëndruar atë në punë konkrete me premtim e realizim qytetarë.
Ata do mundohen ta mbulojnë diellin me shosh, por rrezet e diellit do depërtojnë nëpër birat e “shoshave” të tyre dhe drita dhe shpresa do të reflektojë!

Po i vjen fundi krimit dhe korrupsionit…

Shqelmat e fundit janë më të fortë, por janë shqelma dëshpërimi para perëndimit dhe perfundimit