Qeveria e Maqedonisë miraton protokollet për plazhe dhe pishina – maska, distancë dhe edukim të vizitorëve

34

Qeveria e Maqedonisë së Veriut në seancën e sotme të 76-të, miratoi protokollet e propozuara nga Komisioni për sëmundje infektive, të cilat i referohen funksionimit të pishinave dhe plazheve gjatë pandemisë COVID-19.

Sipas Protokollit për punën e plazheve pandemisë, përveç respektimit të detyrueshëm të masave themelore parandaluese për mbajtjen e pajisjeve mbrojtëse personale, distancë fizike prej 1.5 – 2 metra, larje të shpeshtë të duarve me sapun dhe ujë dhe pastrimit dhe dezinfektimit të rregullt të zonës së plazhit, është i detyrueshëm informimi i saktë dhe i dukshëm i vizitorëve me informacion – material edukativ për vizitorët në drejtim të pajtueshmërisë me masat dhe sjelljet themelore parandaluese, si dhe informacionin me zë për t’iu përgjigjur rekomandimeve.

MARKETING 420 x 60

Rekomandimet përfshijnë rregulla për sjellje në plazhe që vlejnë për të gjithë punonjësit dhe vizitorët, siç janë pajisjet personale mbrojtëse të personit që duhet të mbulojë zonën e hundës dhe gojës, vende të arritshme dhe të dukshme për dezinfektuesit e duarve, distancë fizike prej 1.5 – 2 metra, përfshirë gjatë qëndrimit në ujë, si dhe kufizimin e numrit të vizitorëve në plazh sipas hapësirave, pra maksimum prej 15 vizitorësh për 100 m2 sipërfaqe neto.

Në plazhe është e detyrueshme të sigurohet distancë minimale prej 4 metrash midis çadrave individuale, distancë prej 1.5 – 2 metrash midis pushimoreve të diellit të vendosura nën çadra. Pushimoret e diellit duhet të dezinfektohen para dhe pas përdorimit të secilit vizitor, dhe secili person duhet të vendosë një peshqir në pushimore para se ta përdorë.

Sportet në grup (si volejbolli i plazhit) janë të ndaluara, dhe është e detyrueshme të vendosen persona që do të kontrollojnë numrin e vizitorëve dhe zbatimin e masave.

Protokolli për funksionimin e plazheve gjatë pandemisë COVID-19 rregullon edhe masat sanitare-higjienike, rekomandimet për të punësuarit, dhe për përdorimin e shërbimeve hotelierike rekomandohet të respektohet Protokolli për aktivitetin e hotelierisë në kushte të pandemisë.

Në plazhe nuk rekomandohet përdorimi i veshjeve të plazhit.

Protokolli për funksionimin e pishinave gjatë pandemisë, përveç respektimit të masave themelore parandaluese për mbrojtje personale, përcakton se është e detyrueshme të shënohet distancë (vendin e pritjes) prej 1.5 – 2 metra para zyrave të biletave. Të sigurohet distancë prej 1.5 – 2 metra ose një pengesë mbrojtëse midis punonjësit dhe vizitorit. Rekomandohet pagesa pa kontakt me kartat e kreditit. Ndërsa të rekomandohet dhe mundësohet blerja online e biletave.

Para hyrjes në pishina është e detyrueshme të vendoset dezinfektues (nënshtresë) për dezinfektim e të gjithë vizitorëve dhe të sigurohet mjet dezinfektimi për duart, duke njoftuar vizitorët për dezinfektim të detyrueshëm të duarve në hyrje.

Gjatë hyrjes në zonën e pishinës, është e detyrueshme që çdo vizitor të bëjë dush dhe të kalojë nëpër një pengesë hiperklorin për larjen e këmbëve.

Të gjithë punonjësit dhe vizitorët për të hyrë në pishinë duhet të veshin pajisje mbrojtëse personale të personit i cili përfshin çdo formë të mbrojtjes që mbulon hundën dhe gojën, si dhe të ruajë një distancë fizike prej 1.5 – 2 metra, përfshirë edhe në pishinë.

Protokolli përcakton masat dhe rekomandimet e tjera sanitare-higjienike për punonjësit që janë të detyruar të mbajnë shënime për çdo stërvitje, veprimtari të organizuar sportive-rekreative ose përdorim falas të pishinës nga qytetarët, me qëllim lehtësimin e monitorimit epidemiologjik në rast të paraqitjes së COVID. -19. Duhet secili vizitor të sigurojë informacione për kohën dhe datën e vizitës / trajnimit, emrin dhe mbiemrin, numrin e telefonit të kontaktit, emrin e trajnerit / grupit / instruktorit, etj.

Përdorimi i shërbimeve hotelierike nuk rekomandohet në pishina, dhe për ata që ndodhen brenda ambienteve të hotelit rekomandohet të respektohen rekomandimet e mësipërme, duke përmendur që përdorimi i pishinës duhet të lejohet vetëm për mysafirët.