Qytetarët rendisin gjyqësorin si sektorin më të korruptuar në Maqedoninë e V.

13

Të dhënat e Barometrit Ballkanik, të realizuar nga Këshilli për Bashkëpunimit Rajonal, tregojnë se qytetarët e Maqedonisë së Veriut i konsiderojnë, sistemin gjyqësor, doganat dhe partitë politike, si sektorët më të korruptuar në këtë shtet.

Sipas Barometrit, 89 për qind e të anketuarve në Maqedoninë e Veriut thonë se korrupsioni është më i lartë në sistemin gjyqësor, më pas në vendin e dytë, përkatësisht 86 për qind e qytetarëve të anketuar janë shprehur se më të korruptuara janë doganat dhe në vendin e tretë janë apostrofuar partitë politike, për çka janë shprehur 85 për qind e qytetarëve.

MARKETING 420 x 60