Refuzohet kërkesa e dytë e Sead Koçanit për të shtyrë dënimin me burg

22

Është e vlerësuar edhe kërkesa e dytë e biznesmenit Sead Koçan, për të shtyrë vendimin për të vuajtur dënimin me burg, i cili përmes avokatëve të tij javën e kaluar ishte dorëzuar në gjykatë.

Këtu mund ta gjeni kumtesën origjinale nga Gjykata themelore – Shkupi1./Alsat/
http://sud.mk/wps/portal/osskopje1/sud/vesti/6a9faa9d-1b66-4ca5-9055-803d1451a3c0/!ut/p/z1/rVJdT8IwFP01e2x6B-vWPRYyQBSJAo71hXTdBlXWDSig_HrLk4lGhsH7dpPzcc_NwRzPMdfioJbCqEqLtd0T7i_8vucBvYcHOnnuAIsgoNOQAUQBji8B-j3A_DL_BXPMpTa1WeGk3qdrJRflmwO7feZAXcncaOHAId8Z5YAvwkKIMENu6vvIk4KgEAhBFNqZ6xFXtCWc9WqpMpxchY6bAp7vh1-Gnfm8CZJYi-DLYjzoBcBmkUsYfWqNmf3hQeVHPNPVtrQvn_wxweCHw7cQQ3Kjw0X5yZ1_o_ywqSO2hOp1s-HMNqXSJn83eP4vVbHCre2oO1rae4VZIaWLCs-votblrKTtD6RPnUfU76b0OC3KmO4-AZhaXPU!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?urile=wcm%3Apath%3A%2Fpublic_mk%2Fsud%2Fpocetna%2Fvesti%2F6a9faa9d-1b66-4ca5-9055-803d1451a3c0