“Shtatori i Lëvizjes” , prurje të reja në Forumin Rinor të BESËS

52

Të nderuar përfaqësues të mediave

Të nderuar qytetarë

Lëvizja BESA është forca e ndryshimit në vend. Nëpërmjet politikës së saj konstruktive, ka arritur të ngjallë interesim tek shumë njerëz, të cilët janë shprehur të gatshëm të kontribojnë për të mirën e përgjithshme në përmisimin e politikave destruktive për shqiptarët. Lëvizja BESA gjithmonë u ka dhënë hapësir gjeneratave të reja, sepse rinia është ajo që ka bërë dhe vazhdon të bën ndryshime nëpër gjithë botën.

Pas shumë aktivitetëve të Forumit Rinor të Lëvizjes BESA, u krijua perceptim pozitiv në mbarë opinionin se ndryshimet e mëdha po vijnë. Aktivitetet tona, sollën edhe frutat e para të saj, duke mundësuar kyçjen e një numri të konsideruar të rinistëve, të cilët do të forcojnë ende më shumë rrugëtimin tonë për një të ardhme më të mirë për gjeneratat e ardhshme. Para jush sot do të prezentojë këta të rinj që nga sot do të jenë pjesë e Lëvizjes BESA, kryesisht student dhe aktivist të ndryshëm.

Duke iu uruar mirëseardhje të gjithëve, këtyre ju uroj sukses dhe përkushtim në punë në aktivitetët e Lëvizjes. Për në fund, iu kisha apeluar të gjithë rinistëve që e duan ndryshimin, le të bëhen pjesë e familjes tonë të madhe, sepse në Lëvizjen BESA ka vend për të gjithë ata që e duan progresin e vendit dhe të gjithë ata që e duan një shoqëri më të mirë Europiane.

Ju faleminderit!

Liridon Useini, kryetar i Forumit Rinor