Të rinjtë dhe politika

24

Shkruan: Donika Bakiu

Njerëzit më të mëdhenj në moshë kanë më shumë gjasa të jenë të interesuar të përfshihen në politikë sesa të rinjtë. Të rinjtë kanë nevojë për arsim, mbështetje politike, burime, aftësi dhe shpresë. Problemi i pjesëmarrjes së të rinjve në politikë është një çështje që duhet të diskutohet vazhdimisht për një vend ku popullata e re si e jona peshon rëndë. Të rinjtë janë thelbi i demokracisë sonë. Pa të rinj, asnjë shtet nuk mund të bëhet. Stabiliteti dhe vazhdimësia e një demokracie janë të garantuara vetëm nëse mbështeten dhe bashkë-dizajnohen nga të rinjtë. Shumë të rinj nuk janë të interesuar më shumë përveçse çfarë u përket rrethit të tyre të ngushtë, interesave të tyre dhe asgjë tjetër. Por kemi të rinj që shpesh anashkalohen në politikë. Politika zakonisht konsiderohet si një hapësirë për burrat me përvojë politike, ndërsa gratë shpesh janë në disavantazh në akumulimin e përvojës për të kandiduar, të rinjtë janë sistematikisht të margjinalizuar për shkak të moshës së tyre të re, mundësive të kufizuara dhe mungesës së përvojës së parashikuar. Ndërsa rritja e pjesëmarrjes politike të grave përfiton shoqëria në tërësi, prania e të rinjve në pozita vendimmarrëse përfiton të gjithë qytetarët dhe jo vetëm të rinjtë. Të rinjtë shpesh luajnë rol qendror dhe katalizator në lëvizjet për demokracinë në mbarë botën, ato janë më pak angazhuar se gjeneratat e vjetra në votim dhe aktivizmin e partive.Rreth botës ka një interes në rritje për rininë dhe politikën. Të rinjtë mund ta ndryshojnë botën përmes politikës, me kuptim dhe në thelb të përfshira në të gjitha partitë politike dhe më gjerë. Politika nuk është çështje minutash , çështje dite , por është punë shumë specifike që, mbi të gjitha, kërkon guxim. Politika kërkon virtuozitet, dhe për t’u bërë pjesë e saj sigurisht që duhet një nivel i lartë inteligjence, e ndërgjegjes dhe e vetëdijes së lartë. Vetëm një individ i pjekur, që arrin një fazë të diferencimit të së mirës nga e keqja mund të jetë kandidati i përkryer për jetën politike. Integrimi i rinisë – Avokimi për integrimin e rinisë mund t’u lejojë të rinjve të ndryshojnë botën duke krijuar vetëdije, mundësi, politika, sisteme dhe kultura të reja që nxisin angazhimin e të rinjve. Të rinjtë shpesh shprehin revoltën duke shkuar në një vend votimi dhe duke hedhur një fletëvotim të zbrazët mund të tregojë pakënaqësinë e të rinjve kjo është një gabim i madh nga rinia. Trajnimi i të rinjve për të ndryshuar botën përmes politikës nënkupton mësimdhënien e aftësive që duhet të përfshihen. Këto përfshijnë komunikimin, zgjidhjen e problemeve, menaxhimin e ndryshimeve dhe aftësitë e zgjidhjes së konflikteve. Ajo gjithashtu do të thotë pjesëmarrje në aktivitetet e shkëmbimit të dijeve të dizajnuara për të ndërtuar kapacitetin e tyre për veprim të fuqishëm.Të rinjtë kanë nevojë për frymëzim për t’u angazhuar. Një gjë është e sigurtë: kontributi i të rinjve është kushti i domosdoshëm për të gjithë përparimin politik ose shoqëror. Shpresojmë se brezi i ri do të gjejë frymëzim për t’u përfshirë në kërkimin e zgjidhjeve për sfidat me të cilat përballemi. Kurrë në histori, të rinjtë nuk janë parë apo trajtohen si aktorë të rëndësishëm politik . Ne të rinjtë kemi forcën për të ndryshuar, e për tu thënë politikanëve që të mos mendojnë vetëm për zgjedhjet e ardhshme, por më tej tek brezi i ardhshëm, tek ne e ata që do vijnë të gjejnë një mjedis më idealist , më të mirë e me plot besim , për një të ardhme më të mirë e më të ndritur .

Njerëzit më të mëdhenj në moshë kanë më shumë gjasa të jenë të interesuar të përfshihen në politikë sesa të rinjtë. Të rinjtë kanë nevojë për arsim, mbështetje politike, burime, aftësi dhe shpresë. Problemi i pjesëmarrjes së të rinjve në politikë është një çështje që duhet të diskutohet vazhdimisht për një vend ku popullata e re si e jona peshon rëndë. Të rinjtë janë thelbi i demokracisë sonë. Pa të rinj, asnjë shtet nuk mund të bëhet. Stabiliteti dhe vazhdimësia e një demokracie janë të garantuara vetëm nëse mbështeten dhe bashkë-dizajnohen nga të rinjtë. Shumë të rinj nuk janë të interesuar më shumë përveçse çfarë u përket rrethit të tyre të ngushtë, interesave të tyre dhe asgjë tjetër. Por kemi të rinj që shpesh anashkalohen në politikë. Politika zakonisht konsiderohet si një hapësirë për burrat me përvojë politike, ndërsa gratë shpesh janë në disavantazh në akumulimin e përvojës për të kandiduar, të rinjtë janë sistematikisht të margjinalizuar për shkak të moshës së tyre të re, mundësive të kufizuara dhe mungesës së përvojës së parashikuar. Ndërsa rritja e pjesëmarrjes politike të grave përfiton shoqëria në tërësi, prania e të rinjve në pozita vendimmarrëse përfiton të gjithë qytetarët dhe jo vetëm të rinjtë. Të rinjtë shpesh luajnë rol qendror dhe katalizator në lëvizjet për demokracinë në mbarë botën, ato janë më pak angazhuar se gjeneratat e vjetra në votim dhe aktivizmin e partive.Rreth botës ka një interes në rritje për rininë dhe politikën. Të rinjtë mund ta ndryshojnë botën përmes politikës, me kuptim dhe në thelb të përfshira në të gjitha partitë politike dhe më gjerë. Politika nuk është çështje minutash , çështje dite , por është punë shumë specifike që, mbi të gjitha, kërkon guxim. Politika kërkon virtuozitet, dhe për t’u bërë pjesë e saj sigurisht që duhet një nivel i lartë inteligjence, e ndërgjegjes dhe e vetëdijes së lartë. Vetëm një individ i pjekur, që arrin një fazë të diferencimit të së mirës nga e keqja mund të jetë kandidati i përkryer për jetën politike. Integrimi i rinisë – Avokimi për integrimin e rinisë mund t’u lejojë të rinjve të ndryshojnë botën duke krijuar vetëdije, mundësi, politika, sisteme dhe kultura të reja që nxisin angazhimin e të rinjve. Të rinjtë shpesh shprehin revoltën duke shkuar në një vend votimi dhe duke hedhur një fletëvotim të zbrazët mund të tregojë pakënaqësinë e të rinjve kjo është një gabim i madh nga rinia. Trajnimi i të rinjve për të ndryshuar botën përmes politikës nënkupton mësimdhënien e aftësive që duhet të përfshihen. Këto përfshijnë komunikimin, zgjidhjen e problemeve, menaxhimin e ndryshimeve dhe aftësitë e zgjidhjes së konflikteve. Ajo gjithashtu do të thotë pjesëmarrje në aktivitetet e shkëmbimit të dijeve të dizajnuara për të ndërtuar kapacitetin e tyre për veprim të fuqishëm.Të rinjtë kanë nevojë për frymëzim për t’u angazhuar. Një gjë është e sigurtë: kontributi i të rinjve është kushti i domosdoshëm për të gjithë përparimin politik ose shoqëror. Shpresojmë se brezi i ri do të gjejë frymëzim për t’u përfshirë në kërkimin e zgjidhjeve për sfidat me të cilat përballemi. Kurrë në histori, të rinjtë nuk janë parë apo trajtohen si aktorë të rëndësishëm politik . Ne të rinjtë kemi forcën për të ndryshuar, e për tu thënë politikanëve që të mos mendojnë vetëm për zgjedhjet e ardhshme, por më tej tek brezi i ardhshëm, tek ne e ata që do vijnë të gjejnë një mjedis më idealist , më të mirë e me plot besim , për një të ardhme më të mirë e më të ndritur .