Tetova me ndotjen më të madhe të ajrit në Maqedoni

55

Në Tetovë dhe Manastir ndotja e madhe në mëngjes është e madhe.

Nga të dhënat e stacioneve që masin ndotjen e ajrit mund të shihet se në disa pjesë të Shkupit ajri është i ndotur mesatarisht, ndërsa në pjesët tjera ajri është shumë pak i ndotur.

Tetova është me 115 PM grimca ndërsa manastiri është mbi 70 PM.

Ndotja e ajrit është problem i kamotshëm i Maqedonisë, posaçërisht gjatë dimrit kur amvisëritë përdorin drujtë për ngrohje.