“UKA-KOMERC”, tani më e pranishme edhe në tregun evropian

20

Kompania për përpunimin e produkteve të mishit “UKA-KOMERC”, sot ka marë lejë që të tregtojë produktet e saj edhe në tregun evropian.

Me këtë vendim kompania “UKA-KOMERC”, po dëshmohet se ka produkte shumë cilësore dhe plotëson të gjitha standarde për këtë veprimtari që e kërkojnë tregjet dhe konsumatorët në Bashkimin Evropian.
“UKA-KOMERC”, deri më tani ka qenë kompani rajonale, ndërsa tani më është kompani evropiane.

MARKETING 420 x 60