Vendet më të pasura në Evropë

18

Jakub Marian ka treguar nëpërmjet një harte pasurinë mesatare në Evropë, transmeton Koha.net.

Të dhënat bazohen në analizën e Credit Suisse, botuar çdo vit në raportin e pasurisë së tyre.

Sipas Marian, Credit Suisse mat pasurinë duke shtuar vlerën e aktiviteteve financiare dhe aktiviteteve jo-financiare dhe më pas duke zbritur borxhin.

Harta tregon vlerën mesatare të kësaj pasurie sipas vendit, në dollarë amerikanë.

Në krye të kontinentit është:

1.Islanda (445,000 dollarë)

2.Zvicra (229,000 dollarë)

3.Luksemburgu (168,000 dollarë).

4.Mbretëria e Bashkuar (103,000 dollarë)

Vendet më pak të pasura të regjistruara nga Marian ishin në Ukrainë (100 dollarë) dhe Bjellorusi (900 dollarë)

Për krahasimet ndërkombëtare përtej Evropës, Marian rendit:

1.Japoni (124,000 dollarë)

2.SHBA (56,000 dollarë)

3.Kinë (6700 dollarë)

4.Brazili (4600 dollarë)

5.India (1300 dollarë)

Raporti i kredisë Suisse mat pasurinë, në krahasim me fuqinë blerëse ose të ardhurat e disponueshme.

Para krijimit të kësaj harte, Marian krijoi gjithashtu harta për të ardhurat e disponueshme (2013) dhe fuqinë blerëse në Evropë (2016).