“Zëri zyrtar” – mjeti i ri për komunikim në institucionet qeveritare të Maqedonisë

21

“Të gjithë ne që jemi pjesë e sektorit publik kemi obligim të komunikojmë hapur dhe të jemi të barabartë afër me të gjithë qytetarët. Shërbimi ynë duhet të jetë në kohë dhe me cilësi të njëjtë te çdo njeri, te çdo bashkësi”.

Kështu porositi kryeministri Zoran Zaev me rastin e vendosjes në funksion të “Zërit zyrtar”, buletin për komunikim transparent në mes të të punësuarve në institucionet qeveritare.

Siç potencon Zaev, buletini është pjesë e strategjisë për komunikime të brendshme të qeverisë, qëllimi i së cilës është informimi i të punësuarve dhe angazhimi i tyre me qëllim të rritjes së rezultateve të tyre, motivimit dhe mirëqenies.

“Përpjekja jonë është “Zëri zyrtar” të bëhet zë autentik i zyrtarëve. Suksesi i çdo organizate është te të punësuarit e saj. Kjo është veçanërisht e saktë për institucionet qeveritare sepse dorëzimi i politikave shtetërore varet shumë nga motivimi i nëpunësve publik, të cilët sërish janë përgjegjës për dërgesën e informatave dhe serviseve deri te qytetarët”, thotë kryeministri.

Sipas tij, me vendosjen e këtij kanali të ri për komunikim të brendshëm dhe për shpërndarje të brendshme të informatave dhe njohurive, do të përmirësohet kulturën e punës në administratën publike.